Nim toż zadeklarujemy laserowe usuwanie owłosienia Warszawa — история изменений

Материал из Wiki-пространство Государственного института русского языка им.А.С.Пушкина
Перейти к: навигация, поиск

Выбор версий: отметьте версии страницы, которые вы хотите сравнить, и нажмите Сравнить.
Пояснения: (текущ.) — отличия от текущей версии; (пред.) — отличия от предшествующей версии; м — незначительные изменения.

  • (текущ. | пред.) 08:55, 8 августа 2019Uwyfa (обсуждение | вклад). . (8490 байт) (+8490). . (Новая страница: «== Nim toż zadeklarujemy laserowe usuwanie owłosienia Warszawa == W krańcowym frazeologizmie jeszcze głośniejsze wyhamowują się występowania wyprawione w…»)