Nasiona Marihuany

Материал из Wiki-пространство Государственного института русского языка им.А.С.Пушкина
Версия от 10:44, 8 сентября 2019; Menu87map (обсуждение | вклад) (Nasiona Marihuany)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск

Konopie - Sklep Nasion Bank oferuje oryginalne feminizowane holenderskie i hiszpańskie nasiona marihuany:

- NASIONA MARIHUANY AUTOMATY - nie wymagają zachowania cyklu oświetlenia i konieczności eliminowania osobników męskich; dają szybki i obfity plon.

- NASIONA MARIHUANY INDOOR - przeznaczone do kolekcjonowania w zamkniętych pomieszczeniach.

- NASIONA MARIHUANY OUTDOOR - do kolekcjonowania wyłącznie w warunkach zewnętrznych; czas kolekcji trwa od kwietnia do końca października.

nasiona marihuany sklep